Home

Spelen in de natuur is voor kinderen in ons digitale tijdperk geen natuurlijke zaak. Hutten bouwen in struiken en bomen, zandkastelen maken op het strand, dammetjes opwerpen met rotsblokken in een rivier of verstoppertje spelen in een maïsveld;
de natuur moet steeds nadrukkelijker roepen ‘SPEEL MIJ’.

SPEELMIJ heeft een manier bedacht om kinderen en hun ouders ertoe te verleiden de natuur in te trekken. Wij ontwerpen avontuurlijke speellandschappen, schoolpleinen en speelbossen. Zo helpen we kinderen en hun ouders een handje om de natuur spelenderwijs te verkennen, te begrijpen en te waarderen.

SPEELMIJ is een samenwerkingsverband van Moragh Rusch, Speeling en
Bureau Sybolt Meindertsma, architect speelomgevingen.

Werkwijze

SPEELMIJ heeft zich gespecialiseerd in
de ontwikkeling (ontwerp en bouw) van
natuurlijke speelomgevingen voor de jeugd.

Waar mogelijk komen de projecten tot stand in samenspraak
met kinderen, ouders en andere belanghebbenden.

De natuur heeft een belangrijke plek in de SPEELMIJ-projecten.
De natuur is een voorbeeld voor de stadse objecten.
Als er in de natuur wordt gewerkt dan wordt deze optimaal gebruikt.

Inspraak

Wij nemen de wensen van kinderen, ouders en opvoeders in relatie tot de plek als uitgangspunt. Daarbij maken we van tevoren duidelijk dat het ons gaat om actief spel. Kinderwensen kunnen vaak pretparkachtig en passief zijn. Het mooiste is het als zo’n inspraakronde in een schoolverband gebeurt. Zomaar zonder meer de vraag droppen bij kinderen: “teken/bedenk je mooiste speelplek/speeltoestel” levert vaak een conservatief resultaat op: glijbaan, schommel en de onvermijdelijke wipkip.

Er moet iets vooraf gebeuren. Kinderen moeten blanco leren kijken naar spelen, alsof ze nog nooit een speeltoestel gezien hebben. Dat betekent dat er oefeningen in vrije fantasie aan vooraf gaan. Daarna vragen we bijvoorbeeld of ze een situatie kunnen beschrijven waarin ze zich het prettigst hebben gevoeld en daarbij een activiteit die ze het liefst deden.

Niet zelden vinden die situaties plaats in een natuurlijke omgeving: zee en zandkastelen; riviertjes en dammetjes maken met rotsblokken; verstoppertje spelen in een maïsveld; en kleine begrensde veilige plekken waar allerlei fantasie-rollenspelen kunnen worden gedaan, bijvoorbeeld hutjes bouwen in de struiken of in een boom.

Natuur als leermeester

Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten zijn een campagne begonnen om de mensen de natuur in te trekken. Ze zijn er terecht van overtuigd dat de natuur heilzaam werkt op de min of meer gestreste stadsmens. En een mens die de natuur waardeert zal haar beschermen. Dat geldt ook voor kinderen, maar voor kinderen komt er een belangrijk ontwikkelingsaspect bij. In de natuur is het spel actief en fantasievol. En je gebruikt daarbij al je vaardigheden. Dat dit ook van belang is voor de cognitieve ontwikkeling van kinderen zal voor veel mensen duidelijk zijn.

Vormgeving

We proberen in de stadse speeltuin zoveel mogelijk “de natuur” te gebruiken, concreet en qua vormentaal. Dat betekent vaak dat we organisch vormgegeven objecten maken in harmonie met de omgeving.
Vaak is een tuin met simpele elementen die kinderen uitnodigt om op door te bouwen en te fantaseren het resultaat (een doolhofaanplant met hier en daar wat rudimentaire stukjes muur en dak). Maar er kunnen ook kant en klare sprookjesachtige huisjes uit voortkomen, die liggen verscholen in het groen.
Voor het actieve speelplezier is het echter belangrijk dat kinderen hun eigen hutjes en plekjes kunnen creëren, daadwerkelijk of in hun fantasie.

Neeltje-Jans

Project Neeltje-Jans Waterspeelplaats

De waterspeelplaats bestaat uit een soort polder, omsloten door een cirkelvormige dijk met een doorsnede van 30 meter, die overgaat in een rivierenlandschap. De waterspeelplaats is in kwadranten verdeeld met elk attracties in een eigen sfeer. Op de overgangen liggen de entrees naar de polder. Ze markeren de vier windstreken. De polder is mathematisch geordend, maar levert een organisch beeld op.

Tussen de hellingbanen ligt het rivierenlandschap. Met sluisjes en schuiven laten de kinderen het water kabbelen of sneller stromen om overstromingen te creëren. Voordat het water in het voorraadbekken eindigt, stroomt het door meanderende goten waar mooie waterstroomprofielen te zien zijn.

De waterspeelplaats is gemaakt voor alle bezoekers van de Delta Expo, kinderen en volwassenen. De ouders kunnen vanuit diverse zichtlijnen hun kroost in de gaten houden. Maar in de praktijk blijft het niet bij kijken en gaan ze meedoen aan het waterspel.