Werkwijze

SPEELMIJ heeft zich gespecialiseerd in
de ontwikkeling (ontwerp en bouw) van
natuurlijke speelomgevingen voor de jeugd.

Waar mogelijk komen de projecten tot stand in samenspraak
met kinderen, ouders en andere belanghebbenden.

De natuur heeft een belangrijke plek in de SPEELMIJ-projecten.
De natuur is een voorbeeld voor de stadse objecten.
Als er in de natuur wordt gewerkt dan wordt deze optimaal gebruikt.

Inspraak

Wij nemen de wensen van kinderen, ouders en opvoeders in relatie tot de plek als uitgangspunt. Daarbij maken we van tevoren duidelijk dat het ons gaat om actief spel. Kinderwensen kunnen vaak pretparkachtig en passief zijn. Het mooiste is het als zo’n inspraakronde in een schoolverband gebeurt. Zomaar zonder meer de vraag droppen bij kinderen: “teken/bedenk je mooiste speelplek/speeltoestel” levert vaak een conservatief resultaat op: glijbaan, schommel en de onvermijdelijke wipkip.

Er moet iets vooraf gebeuren. Kinderen moeten blanco leren kijken naar spelen, alsof ze nog nooit een speeltoestel gezien hebben. Dat betekent dat er oefeningen in vrije fantasie aan vooraf gaan. Daarna vragen we bijvoorbeeld of ze een situatie kunnen beschrijven waarin ze zich het prettigst hebben gevoeld en daarbij een activiteit die ze het liefst deden.

Niet zelden vinden die situaties plaats in een natuurlijke omgeving: zee en zandkastelen; riviertjes en dammetjes maken met rotsblokken; verstoppertje spelen in een maïsveld; en kleine begrensde veilige plekken waar allerlei fantasie-rollenspelen kunnen worden gedaan, bijvoorbeeld hutjes bouwen in de struiken of in een boom.

Natuur als leermeester

Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten zijn een campagne begonnen om de mensen de natuur in te trekken. Ze zijn er terecht van overtuigd dat de natuur heilzaam werkt op de min of meer gestreste stadsmens. En een mens die de natuur waardeert zal haar beschermen. Dat geldt ook voor kinderen, maar voor kinderen komt er een belangrijk ontwikkelingsaspect bij. In de natuur is het spel actief en fantasievol. En je gebruikt daarbij al je vaardigheden. Dat dit ook van belang is voor de cognitieve ontwikkeling van kinderen zal voor veel mensen duidelijk zijn.

Vormgeving

We proberen in de stadse speeltuin zoveel mogelijk “de natuur” te gebruiken, concreet en qua vormentaal. Dat betekent vaak dat we organisch vormgegeven objecten maken in harmonie met de omgeving.
Vaak is een tuin met simpele elementen die kinderen uitnodigt om op door te bouwen en te fantaseren het resultaat (een doolhofaanplant met hier en daar wat rudimentaire stukjes muur en dak). Maar er kunnen ook kant en klare sprookjesachtige huisjes uit voortkomen, die liggen verscholen in het groen.
Voor het actieve speelplezier is het echter belangrijk dat kinderen hun eigen hutjes en plekjes kunnen creëren, daadwerkelijk of in hun fantasie.