Projecten

Er kan veel in vaak onbenutte groenstroken en bosjes. Vanuit die optiek hebben we op de Floriade van 2002 een demonstratie speelbosje gemaakt in een dicht stuk struikgewas met een enkele opgeschoten boom. Dit was een groot succes bij de bezoekers. Het plan is bekroond met een prijs voor duurzaamheid en één voor educatieve presentatie.

Als er geen groen aanwezig is, zoals op veel schoolpleinen, dan kan een groene inrichting zorgen voor een totaal ander spel. Kinderen vechten minder en richten zich op het aanwezige groen en de speelaanleidingen.

Onze speelroutes hebben de bedoeling om de bezoekers “de natuur in te lokken”. In een dicht bosje kunnen worden paadjes uitgehakt. En gedeeltelijk door en over het struikgewas heen kan een houten pad aangelegd worden. Met klimpalen, boomstammen en bakens op strategische punten wordt de route begaanbaar gemaakt.

Enkele projecten